Garantijos

 

Baldams suteikiama 24 mėnesių garantija. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigą perduoti prekę pirkėjui.

Garantiniu laikotarpiu nustačius neatitikimus, sukomplektuosime arba pakeisime juos kokybiškais. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis (TAR, 2014-07-28, Nr. 10565, galioja nuo 2014-07-29).

 

Garantijos suteikimo sąlygos

 

Garantija galioja visoms daiktų sudurtinėms dalims ir jų komplektuojančioms detalėms.

- Natūralaus medžio, natūralios odos, bei kitų medžiagų tekstūros ir atspalvio nevienodumai, natūralaus medžio ar natūralios odos bei kitų paviršių pokyčiai nelaikomi prekės kokybės trūkumu.

- Natūralūs audinio arba odos dėvėjimosi pakitimai nelaikomi prekių kokybės trūkumu.

- Prekės kokybės garantija nėra taikoma, jei pirkėjas ar asmenys, kuriems pirkėjas perdavė prekes, jas naudojo ne pagal paskirtį, nesilaikė nurodytų priežiūros ir eksploatacijos taisyklių, taip pat, jeigu matomi prekių įpakavimo arba prekių išoriniai defektai, nėra  nurodyti prekių perdavimo metu.

 

-RED-ROOM-